Choď na obsah Choď na menu
 


Agility

 

Jednoduchá skoková prekážka (simple jump)

Šírka skokových prekážok je minimálne 120 cm a maximálne 150 cm. Všetky jednoduché skokové prekážky musia mať vo výške danej veľkostnej kategórii zhoditeľnú tyčku. Tyčka musí mať priemer 3-5 cm, nesmie mať ostré hrany a doporúča sa, aby bola farebne zvýraznená.

Kovové tyčky nie sú prípustné. Prekážky môžu mať plochu po stranách (krídla) úplne alebo čiastočne vyplnenú napríklad reklamnou tabuľou alebo viacerými tyčkami.Táto prekážka sa používa najčastejšie. Skladá sa z dvoch krídel a tyčky položenej na držiaky umiestnené na krídlach v potrebnej výške. Pes musí preskočiť ponad tyč tak, aby ju nezhodil. Psovod psa navádza gestami a zvukovými povelmi, pričom sa nesmie psa dotknúť, ani sám preskočiť prekážku, či zhodiť krídlo.
image image

Dvojitá skoková prekážka (double jump)

Je to prekážka, ktorú tvoria dve jednoduché skokové prekážky stojace za sebou vo vzdialenosti 30 až 55 centimetrov (v závislosti od veľkosti psa). Tyč prvej prekážky je umiestnená nižšie ako tyč druhej (s pohľadu psa na prekážku).

image image

Skok ďaleký (wide jump)

Je zostavený z dvoch až piatich elementov, ktoré sú od seba rovnomerne vzdialené. Šírka prvkov je 120 cm, hĺbka 15 cm, výška najnižšieho je 15 cm, najvyššieho 28 cm a sú mierne skosené. Prvky musia byť ľahko zhoditeľné. Všetky štyri rohy kompletnej prekážky sú označené tyčami vysokými 120 cm bez ostrých hrán. Vzdialenosť tyčí od krajných elementov musí byť do 10 cm. Na parkúre musí byť skok ďaleký postavený v priamom nábehu od predchádzajúcej prekážky. Dĺžka skoku ďalekého je pre jednotlivé kategórie nasledujúca:

SMALL – S 40 cm ÷ 50 cm (2 elementy)
MEDIUM – M 70 cm ÷ 90 cm (3 až 4 elementy)
LARGE – L 120 cm ÷ 150 cm (4 až 5 elementov)

Elementy musia byť postavené od najnižšieho k najvyššiemu s tým, že vždy je použitý element najnižší.

image image

Kruh (tire jump)

Priemer vnútorného otvoru kruhu je min. 45 cm a max. 60 cm. Ako materiál pre výrobu kruhu sa doporučuje motocyklová pneumatika. Spodná vnútorná časť zaveseného preskokového kruhu musí byť z bezpečnostných dôvodov vyplnená. Zavesenie kruhu musí byť pružné. Pevné zavesenie nie je povolené. Môže byť použitá konštrukcia rozpojiteľného zaveseného kruhu (kolesa), ktorá pri skoku psa a prípadnom zavadení o obvod kruhu, umožní svojim rozpojením bezpečné prekonanie tejto prekážky. Rám prekážky musí byť natoľko stabilný, aby ju pes nemohol ľahko zvaliť.

image image

Múr a viadukt (wall/viaduct)

Výška aj šírka múru sú rovnaké ako u skokovej prekážky. Hĺbka je cca 20 cm. Múr je plný. Na hornej ploche prekážoky musia byť najmenej dva nie veľmi ťažké zaoblené elementy, ktoré sa dajú ľahko zhodiť. Múr musí byť prestaviteľný na všetky tri kategórie S, M, L. Výška tejto prekážky je meraná vrátane zhoditeľných prvkov.

image image

Priebežné prekážky     

Pevný tunel 

Vnútorný priemer pevného tunelu je 60 cm a dĺžka od 3 do 6 m. Tunel musí byť z poddajného materiálu umožňujúceho vytvoriť jeden alebo viac oblúkov. Tunel musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenil jeho tvar, ani pozícia. Tunel predstavuje pre psov veľmi obľúbenú prekážku. Patrí medzi prekážky, s ktorými sa začínajúci štvornohý „agiliťák“ oboznamuje na začiatku svojej agilitnej kariéry. Úlohou psa je prebehnúť vnútrom tohto tunelu z jednej strany na druhú.  

image image

Látkový tunel 

Vchod je tvorený pevnou časťou v tvare tunelu. Je dlhý 90 cm a vysoký 60 cm, široký 60 až 65 cm. Východ z tunelu je z mäkkého materiálu, najlepšie pogumovanej látky odolnej voči dažďu a vlhku. Nesmie byť príliš ľahký, ani príliš ťažký. Dĺžka látkovej časti tunelu je 2,5 až 3 m a má priemer 60 až 65 cm. Pokiaľ je východ z tunelu upevnený napr. kolíkmi, musí medzi nimi byť vzdialenosť cca 50 cm a musí umožňovať nerušený výstup aj väčším psom.
Látkový tunel je oproti pevnému tunelu trochu komplikovanejší. Tvorí ho pevná časť vo forme tunela, na ktorého konci sa nachádza látka tvoriaca akýsi druh rukávu. Pes teda musí pri prekonávaní látkového tunela túto látku nadvihnúť.

image image

Slalom

Počet tyčí je párny, t.j. 8,10 alebo 12. Ich výška je 100 cm. Tyče majú priemer 4 cm, sú pevne umiestnené v rovnej nemennej rade a sú od seba vzdialené 60 cm. Spravidla sa používa slalom s dvanástimi tyčkami. Slalom musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenila jeho pozícia.

Úlohou psa je do slalomu vbehnúť tak, že prvá tyčka je po jeho ľavej strane. Ďalšie tyčky striedavo obchádzať raz sprava a raz zľava, čiže kľučkuje medzi tyčkami. Z hľadiska tréningu patrí spolu s hojdačkou medzi najobtiažnejšie prekážky.

image image

Stôl 

Štvorcová plocha minimálne 90 x 90 cm, max. 120 x 120 cm. Výška pre kategóriu LARGE-L 60 cm, pre kategórie MEDIUM a SMALL je 35 cm. Stôl musí byť stabilný, zaistený proti preklopeniu a musí mať nešmykľavý povrch. Stôl môže byť vybavený zariadením elektronickej časomiery (počuteľný signál po 5 sekundách) s citlivou plochou z odstupom 10 cm od kraja.

image image

Zónové prekážky

Zónové prekážky majú na svojom začiatku a konci inou farbou vyznačenú takzvanú zónu. Táto zóna je miesto, na ktoré pes pri vystupovaní na prekážku a zostupovaní musí položiť aspoň jednu labku, inak dostane na preteku trestné body za jej preskočenie.

Kladina

Výška 120 až 130 cm, šírka 30 cm. Dĺžka každej časti je 360 až 380 cm v pomere s danou výškou kladiny. Nástupná aj zostupná časť je tak vyrobená, aby nedošlo k samovoľnému odpojeniu. Nástupné aj zostupné rampy sú zabezpečené malými lištami pripevnenými v pravidelných odstupoch 25 cm. Lišty uľahčujú nástup na prekážku a zabraňujú prípadnému zošmyknutiu. Lišty sú 20 mm široké, 5 mm max.10 mm vysoké so zaoblenými hranami. Na nástupných a zostupných častiach rámp musia byť v dĺžke 90 cm vyznačené kontaktné zóny. V odstupe 10 cm od každej zóny nesmie byť žiadna lišta. Kladina musí byť stabilná.

image image

Šikmá stena, Áčko

Skladá sa z dvoch plôch tvoriacich písmeno A. Výška prekážky je rovnaká pre všetky tri kategórie 170 cm. Dĺžka steny áčka je 265 - 270 cm. Šírka šikmej steny je minimálne 90 cm v dolnej časti až 115 cm. Na rampách sú v pravidelných vzdialenostiach 25 cm pripevnené lišty uľahčujúce nástup a zabraňujúce zošmyknutiu. Lišty sú 20 mm široké a vysoké od 5 do 10 mm so zaoblenými hranami. Kontaktné zóny sú vyznačené v dĺžke 106 cm, merané od zeme. Pomocná lišta musí byť pripevnená najmenej 10 cm na vrchu alebo dole od hornej hranice kontaktnej zóny. Vrchol šikmej steny je 170 cm nesmie byť pre psa nebezpečný. Šikmá stena musí byť stabilná.

image image

Hojdačka

Šírka 30 cm, dĺžka 360 až 380 cm, výška strednej osi od zeme je 60 cm. Kontaktná zóna je rovnakých rozmerov a rovnako označená ako u kladiny. Hojdačka musí byť stabilná a vyvážená tak, aby sa nástupná časť rampy po preklopení samovoľne sklopila späť. Hojdačka musí klesnúť k zemi v priebehu 2-3 sekúnd, keď položíme záťaž 1 kg na stred vzdialenosti medzi os a koniec hojdačky. Na hojdačke nesmú byť žiadne pomocné lišty. Hojdačka musí byť stabilná. Je zaťažená závažím.

image image

 
 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< august / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 28186
Mesiac: 415
Deň: 12